FAQ

Als ik een woning wil bezichtigen ben ik dan gelijk kandidaat? Nee hoor,u blijft vrij in uw keuze tot u aangeeft een bod te willen uitbrengen en dus kandidaat-koper wordt.

Hoe breng ik een bod uit? U belt,mailt,schrijft of whatsappt de makelaar direct na de bezichtiging en maakt uw bod duidelijk kenbaar waarin u een acceptabele afnametermijn noemt.

Wat is een ontbindende voorwaarde? Dat is een vooraf overeengekomen voorwaarde (bijv. het op tijd verkrijgen van de benodgde hypotheek) waardoor u de overeenkomst eenzijdig mag ontbinden,met overlegging van de feiten en gegevens.

Als ik de vraagprijs bied dan ben ik toch gelijk de koper?Nee want als iemand hoger biedt dan u en de makelaar besluit met die kandidaat verder te gaan,mits u geen hoger bod uitbrengt, dan wordt dus die 2e hoogste bieder de koper. Overigens is er pas zekerheid als de voorlopige koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend!!

Wanneer ben ik koper? Zodra u de koopsom bent overeengekomen en er geen ontbindende voorwaarden zijn afgesproken en de bedenktijd van 3 dagen is verstreken. Gebruikelijk is om dit dan wel vast te leggen in een zogenaamde "voorlopige" koopovereenkomst. Deze heet voorlopig omdat er nog een termijn voor het verkrijgen van hypotheek kan worden gesteld,komt de hypotheek niet rond dan kan de overeenkomst namelijk worden ontbonden door de kandidaat-koper(s) en vervalt de koopovereenkomst

Ik heb de woning gekocht en er blijkt een lekkage te zijn die vooraf niet is gemeld door zowel de eigenaar als de makelaar. De houder van een onroerende zaak is volgens de wet hiervoor aansprakelijk te stellen en moet dan de reparatiekosten voldoen.Dus de vorige eigenaar moet dan gaan betalen aan u of de aannemer. Dit is van toepassing op alle (verborgen) gebreken die voorafgaand aan de verkoop bewust niet zijn gemeld aan de kandidaat-koper(s). Echt zichtbare gebreken worden verondersteld duidelijk bekend en aanvaard te zijn.

Wat is een Energieprestatiecertificaat? Dat is een rechtsgeldig document waaruit het energieverbruik blijkt van de betrokken woning met alle bijgebouwen,geclassificeerd in een tabel met gradatie in hoofdletters qua verbruiksuitleg. Via internet te downloaden.Eigenaar is wettelijk verplicht dit te kunnen overleggen aan de koper.

Voor alle overige vragen kunt u ons altijd per mail of tlf. bereiken,wij staan graag tot uw dienst!

Makelaar Vastgoedman is actief in de regio: West-Brabant en Tholen

Vastgoedman B.V.
Leeuwstraat 9
4661 KR Halsteren
info@vastgoedman.nl
Tel. 0164-855 788
KvK Breda nr. 51910861